Ny kommunikasjonsrådgiver

by NPU — 2017-02-07

Thomas Prestø er noe så sjeldent som en kunstnerisk leder, gründer og kommunikasjonsnerd i en og samme person. Til NPU-konferansen 2017 utviklet han et foredrag som ble ratet som ett av de aller mest interessante og lærerike. Flere har booket ham i ettertid. Det kan du også gjøre! Han er nå tilknyttet NPU som rådgiver, og vil bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlag og praksis når det gjelder kulturell inkludering i kunst- og kulturlivet. 

Thomas er kunstnerisk leder for Tabanka. Tabanka er et høyt profilert dansekompani som trekker et svært heterogent publikum. Publikum spenner og krysser grenser, geografisk, kulturelt, etnisk, erfaringsmessig, sosiokulturelt, politisk, og identitetsmessig. En inspirerende foredragsholder, og konsulent som kan bistå med å lede kreative prosesser mot en bedre og bredere kommunikasjon som engasjerer.

Vil du booke Thomas? Kontakt oss på post@norskpublikumsutvikling.no

Thomas Prestø har arbeidet langsiktig og strategisk med publikumsutvikling for sitt eget kompani Tabanka. Nå deler han sine egne erfaringer med resten av feltet. 

- NPU-nettverket svarer på et konkret behov for kunnskapsdeling. Det gir eierskap, tilgang, relevans og øker kompetansen til både scener, publikum og aktører. Da jeg ble spurt kom jeg ikke på en eneste god grunn til at jeg ikke skulle samarbeide med NPU...

Det er mange forskjellige forventninger til hva som inngår publikumsutviklingens "verktøykasse". Hva legger du i publikumsutvikling?

For meg så handler publikumsutvikling om kommunikasjon, relasjon, forståelse og relevans. Det er ikke det samme som markedsføring, men er en del av markedsførings-strategien. I mitt arbeid så har jeg måttet forholde med til svært ulike publikums-segmenter, som alle møtes i salen, for å se det jeg har produsert. De har ulik forståelsesramme, ulike forventninger, og ulikt forhold til scenen vi skal stå på. Det har ofte falt på meg å forhandle alle disse ulike perspektivene, etablere en godt kontrakt med publikum og å bryte ned de hierarkier og barrierrer som kan stå i veien for den kommunikasjonen som vi prøver å få til. For meg er dette essensen av publikumsarbeide. Det er ikke mulig uten gjensidig respekt.

Hvordan kan NPU gjøre en forskjell?

NPU driver et målrettet arbeide som kan bedre samfunnet. NPU svarer spørsmål mange ikke engang vet at de bør stille. Publikum er i stadig forandring, og medier forandrer spillereglene i lynraskt tempo. Det stilles mer og mer krav om bredde, relevans, publikumstall, kvalitet, salg osv. NPU hjelper til med å rydde, fjerne støy og sørge for målrettet og effektivt arbeid som er erfarings og kunnskapsbasert. Effektive mennesker har ikke tid til å gjette.