Hjem for å feire tiårsdag

skrevet av Ingrid E. Handeland — 2019-02-28

For ti år siden ble NPU etablert i Bergen. I 2019 har Bergen kommune invitert oss hjem til organisasjonens vugge for å markere tiårsjubileet.

Bergen blir derfor også byen hvor de viktigste NPU-arrangementene vil foregå i år. Det blir årsmøte under Festspillene 23. mai, og dagen etter inviterer vi til fagseminar på Bergen Offentlige Bibliotek (gratis for medlemmer).

16. og 17. oktober arrangerer vi NPU-konferansen på USF Verftet. Der møter NPU-konferansen METEOR 2019 — Internasjonal teaterfestival i Bergen.

Konferansen produseres i samarbeid med Subjekt, og med tilskudd fra Bergen kommune. Vi samarbeider med BIT Teatergarasjen, som arrangerer METEOR 2019, Internasjonal teaterfestival i Bergen fra og med 17. oktober. Samarbeidet innebærer blant annet rabatterte priser for festivalens deltakere på NPU-konferansen og vice versa. Mer info følger.

Tema: VI MÅ SNAKKE OM PENGER 

NPU-konferansens årlige tematikk bestemmes av kulturpolitiske signaler, aktuelle problemstillinger og feltets behov. Med utgangspunkt i Kulturmeldingen, og Kulturrådets satsing på kulturøkonomi, er temaet for NPU-konferansen 2019 nettopp pengene.

Gjennomgående for den kulturpolitiske satsingen er at kunsten og kulturen er bærebjelker for demokratiet, men også at kulturinstitusjonene må øke egenfinansieringsgraden. Har aspektene om demokrati og økt deltakelse blitt skalkeskjul for en sakte, men sikker markedsliberalisering av kunsten og kulturen? Eller kan økt fokus på brukergrupper i kulturlivets blindsone rett og slett lønne seg både kunstnerisk og økonomisk?

Vi må snakke om penger.

Hvordan skal kunst- og kulturinstitusjonene imøtekomme forventningene om økte egeninntekter, og samtidig åpne opp for nye stemmer og publikumsgrupper som ikke har for vane å bruke penger på kunst og kultur? Tvinges vi til å programmere for lønnsomheten? Og bør feltet tilføres ekstra midler for å oppnå et større marked og et bredere publikum?

NPU-konferansen løfter frem både gode case og kritiske røster. Vi skal stille spørsmål og gi svar vedrørende innhold og programformat som engasjerer i ulike grupper, og hvilke publikumssegmenter som har både større og mindre betalingsvilje. Konferansen skal også utfordre de som legger premissene. For hvilket nivå av egenfinansiering og brukerbetaling ser de for seg, og er det på tide med en konsekvensutredning av et fremtidig kulturliv som i stor grad skal finansieres av brukerne? 

Følg med på programslipp og registrering når det åpner HER

ÅRSMØTE 2019

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

I år finner årsmøtet sted under Festspillene i Bergen. Innkalling og sakspapir sendes ut til alle medlemmer 23. april. 

FAGSEMINAR: Mangfoldig tilbud for enfoldig publikum?

Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

En økende andel av befolkningen har innvandringsbakgrunn, men denne gruppen er foreløpig underrepresentert blant publikum i institusjonene. Har "innvandrere" noen felles drivere og barrierer i forhold til kulturbruk, eller er personer med innvandringsbakgrunn like mye eller lite interessert i å delta som alle andre nordmenn?

Norsk Publikumsutvikling (NPU) har invitert Morris Hargreaves McIntyre (MHM) til Festspillene i Bergen for å vise oss hvordan segmenterings- og kommunikasjonsverktøyet Culture Segments kan brukes til å skape engasjement i de segmentene som innvandrere flest grupperer seg i. 

Med Ingrid E. Handeland (NPU) og Joss Luckin (MHM). Samtalen holdes på engelsk.

Gå til registrering HER.