Nytt år - nytt NPU

by NPU — 2016-11-17

Fredag 9. desember ble det klart at utfallet av den politiske prosessen førte til at regjeringens forslag til statsbudsjett blir stående. Dette medfører at Statsstøtten til NPU avvikles fra og med 1. januar.

Styret og administrasjonen har tro på en videreføring av NPU basert på etterspørselen etter de tjenestene vi i dag yter når det gjelder analyse, rådgiving og kunnskapsdeling. Det arbeides aktivt med å omstille virksomheten. En fremtidig modell for NPU kan være en todelt virksomhet; med en kommersiell analyse-del og en medlemsfinansiert nettverks- og kunnskapsdelingsmodell, heriblant offentlig prosjekt-deltakelse.

Styret har besluttet å videreføre virksomheten basert på tre forutsetninger:

1) Innvilget omsøkt ekstraordinær engangsstøtte til omstilling første halvår 2017 fra KUD innen utgangen av 2016.

2) Annen offentlig støtte innvilges innen utgangen av januar 2017.

3) Medlemskontingenter for 2017 inndrives i januar 2017. 

Varslet styremøte 16. desember utgår. Styret trer sammen igjen 15. februar. Behov for ekstraordinært årsmøte vil avhenge av hvor vidt nevnte forutsetninger for videre drift er oppfylt. 

Vi minner om at medlemskontingenter skal inndrives i januar fra og med 2017.  Dette ble bestemt på årsmøtet i 2016. Vi ber om forståelse for at det i denne situasjonen er helt nødvendig at kontingenten innbetales innen 30. januar. 

Vi ønsker med dette alle en riktig god jul og ser fram til samarbeid i 2017!