Om Norsk publikumsutvikling

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst og kultursektoren. Formålet er å øke kunnskap om befolkningens motivasjon og barrierer for deltakelse og å øke oppslutningen om medlemmens tilbud. I 2018 er det 108 betalende medlemmer i nettverket. Medlemmene eier NPU og årsmøtet er NPUs øverste organ.

 

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 finner sted på Hamar, i Teater Innlandets teatersal,13. november 17:00-18:00. Innkalling er sendt alle medlemmer per epost. Her finner du saksdokumenter til årsmøtet 2018.

Kontakt

Fakturaadresse: post@norskpublikumsutvikling.no

Telefon: 90999791

E-post: post@norskpublikumsutvikling.no

NPU TEAM

Ingrid E. Handeland

Direktør


Dennis Askeland

Utvikler


Ingrid Tellefsen Relling

Innholdsprodusent


Styremedlemmer

Nedlastbare dokumenter

Her finner du alle våre nedlastbare dokumenter: Logo og logomanual, pressebilder, vedtekter, årsrapporter, protokoll fra årsmøter, etc. 

Samarbeidspartnere

2015 Turné og nye tjenester

I 2015 sendte vi Årskonferansen på turné. Første stopp var på Kilden i Kristiansand i september. Vi har satset på utvikling av nye tjenester, og ny profil, samt laget en en guide til publikumsundersøkelser for musikk- og scenekunstfeltet. 

2015-12-31

2014 Publikumspris og publikumsrekord

Ved slutten av 2014 hadde vi vokst til 141 medlemmer. Vi innførte Publikumsprisen til fremme av godt publikumsarbeid og doblet våre egne publikumstall fra året før. 3482 personer deltok på våre arrangementer i 2014, mot 1860 året før. 

2014-12-31

2013 Styrking av medlemsorganisasjonen

Vi styrker relasjonen til medlemmene våre hjemme og holder Årskonferanse for første gang i Bergen i mai. I august er det Arts and Audiences-konferanse i Helsinki. Performaprosjektet er i full gang og Oslo-Atlas-undersøkelsen går på lufta i september. 

2013-12-31

2012 Performaprosjekt og ny direktør

I 2012 starter det tre-årige Performaprosjektet. NPU får NPU ny direktør; Ingrid E. Handeland overtar 1. oktober 2012. Den andre Arts and Audiences-konferansen holdes i Stockholm. Tema er sosial inkludering. 

2012-12-31

2011 Internasjonal nettverksbygging

Arts & Audiences -konferansen holdes for første gang i Bergen. Det internasjonale samarbeidet styrkes. Vi er med i EU-prosjektet Extending the margins i regi av Audiences Europe Network. Vi setter i gang arbeidet med Storbyundersøkelsen. 

2011-12-31

2010 Rekruttering og artikkelsamling

Norsk publikumsutvikling ble opprettet på initiativ av Bergen kommune og stiftet 30. mars 2009 i Bergen. Harm-Christian Tolden ble ansatt som direktør 1. januar 2010. I november kommer vi ut med artikkelsamlingen ”Om publikumsutvikling” redigert av Kristin Danielsen. Pr. 31. desember 2010 er 54 organisasjoner medlemmer. 

2010-12-31