Nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst- og kultursektoren

Norsk publikumsutvikling er et nettverk av kunst og kulturaktører fra hele landet og alle sjangere. Vi arbeider for økt kunnskap om publikum og økt oppslutning om medlemmenes tilbud. Dette gjør vi gjennom å produsere, samle og formidle relevant forskning og undersøkelser, gjennom å kartlegge best praksis i feltet, og gjennom å lede utviklingsprosjekter for medlemmer, i klynger ( ref nettverk for publikumsutvikling i Akershus) eller enkeltstående mdelemmer. 

Vi arrangerer en årlig konferanse for medlemmene i Norge, vi er vertskap for den nordiske plattformen Arts & Audiences, vi tilbyr workshops og seminar i samarbeid med ulike aktører innenfor ulike disipliner, og vi kan tilby rådgiving for enkelte medlemmer i forbindelse med utvikling av publikumsstrategier og konkrete publikumsutviklingstiltak. Vi arbeider også med å utvikle undervisningstilbud for ansatte i våre medlemsorganisasjoner, og deltar i en Europeisk utdanningspilot fra 2018 – 2020.

Faste tjenester per januar 2017:

  • NPU foredrag (Publikumsutvikling som fag, publikums-innsikt, best praksis. Kombineres gjerne med workshop for å utdype egne utviklingsmuligheter/behov.) 
  • NPU undersøkelser (markedsanalyse/segmenteringsanalyse, publikumsundersøkelser, befolkningsundersøkelser, kvalitative/kvantitative, fokusgrupper (online eller analoge)
  • NPU prisen (kartlegging og evaluering av best praksis blant medlemmer - utdeling av pris ifbm NPU-konferansen)
  • NPU-konferansen: hele NPU-nettverket inviteres til konferanse på ulike steder i landet. I 2017 er det Oslo som er vertskap. 
  • NPU rådgiving – konsulentbistand ifbm utvikling av prosjekter og satsinger
  • NPU nettverket: koblinger mot andre aktører i feltet, nasjonalt og internasjonalt, mtp kunnskapsdeling og samarbeid


 

Kontakt

Postadresse / fakturaadresse: 

Mail Boxes Etc. 331
Postboks 1 Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: 948 86 684


E-post: post@norskpublikumsutvikling.no

NPU TEAM

Matic Gajsek

Prosjektleder


Thomas Talawa Prestø

Rådgiver


Rebekka H. Arnesen

Informasjonsmedarbeider


Styremedlemmer

Nedlastbare dokumenter

Her finner du alle våre nedlastbare dokumenter: Logo og logomanual, pressebilder, vedtekter, årsrapporter, protokoll fra årsmøter, etc. 

Samarbeidspartnere

2015 Turné og nye tjenester

I 2015 sendte vi Årskonferansen på turné. Første stopp var på Kilden i Kristiansand i september. Vi har satset på utvikling av nye tjenester, og ny profil, samt laget en en guide til publikumsundersøkelser for musikk- og scenekunstfeltet. 

2015-12-31

2014 Publikumspris og publikumsrekord

Ved slutten av 2014 hadde vi vokst til 141 medlemmer. Vi innførte Publikumsprisen til fremme av godt publikumsarbeid og doblet våre egne publikumstall fra året før. 3482 personer deltok på våre arrangementer i 2014, mot 1860 året før. 

2014-12-31

2013 Styrking av medlemsorganisasjonen

Vi styrker relasjonen til medlemmene våre hjemme og holder Årskonferanse for første gang i Bergen i mai. I august er det Arts and Audiences-konferanse i Helsinki. Performaprosjektet er i full gang og Oslo-Atlas-undersøkelsen går på lufta i september. 

2013-12-31

2012 Performaprosjekt og ny direktør

I 2012 starter det tre-årige Performaprosjektet. NPU får NPU ny direktør; Ingrid E. Handeland overtar 1. oktober 2012. Den andre Arts and Audiences-konferansen holdes i Stockholm. Tema er sosial inkludering. 

2012-12-31

2011 Internasjonal nettverksbygging

Arts & Audiences -konferansen holdes for første gang i Bergen. Det internasjonale samarbeidet styrkes. Vi er med i EU-prosjektet Extending the margins i regi av Audiences Europe Network. Vi setter i gang arbeidet med Storbyundersøkelsen. 

2011-12-31

2010 Rekruttering og artikkelsamling

Norsk publikumsutvikling ble opprettet på initiativ av Bergen kommune og stiftet 30. mars 2009 i Bergen. Harm-Christian Tolden ble ansatt som direktør 1. januar 2010. I november kommer vi ut med artikkelsamlingen ”Om publikumsutvikling” redigert av Kristin Danielsen. Pr. 31. desember 2010 er 54 organisasjoner medlemmer. 

2010-12-31