Deling av kunnskap og best praksis i kunst- og kultursektoren

Norsk publikumsutvikling er et medlemsfinansiert nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst og kultursektoren. I 2018 er det 130 betalende medlemmer i nettverket. De kommer fra hele landet og alle sjangere. Medlemmene eier NPU og har på årsmøtet ( mai hvert år) valgt et styre (se under) som har ansatt en daglig leder (Ingrid E. Handeland). Daglig leder har ansvar for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling tilpasset medlemmens behov.

Målsettingen med virksomheten er å fremskaffe kunnskap om ulike publikumsgrupper som er nyttig for medlemmene i deres publikumsutvikling. På denne måten bidrar vi til økt og mer mangfoldig oppslutning om kunst og kultur i Norge. I praksis driver vi med innsamling, produksjon og formidling av relevant forskning og verktøy til bruk i det daglige arbeidet med publikumsutvikling. Vi kartlegger årlig hvordan medlemmene arbeider med publikumsutvikling i praksis, og deler ut NPU-prisen til de aller mest nyskapende og vellykkete utviklingsprosjektene. Vi leder utviklingsprosjekter for medlemmer og arrangere konferanser og samlinger for ulike lokale nettverk i nettverket.  

NPU-konferansen er den største årlige begivenheten i nettverket. Den ambulerer fra by til by og finner sted på høsten. Den startet i Bergen - NPUs vugge - og har besøkt Kristiansand (2015), Stavanger (2016), og Oslo (2017). Vi er vertskap for den nordiske plattformen for publikumsutvikling som heter Arts & Audiences, og vi er medlem i ulike internasjonale nettverk for publikumsutvikling. I samarbeid med aktører i det internasjonale feltet tilbyr vi workshops og seminar, noen ganger rådgiving for enkelte medlemmer i forbindelse med utvikling av publikums-strategier og konkrete publikumsutviklingstiltak. Vi er med i en internasjonal utdanningspilot som utvikler undervisningstilbud for ansatte i våre medlemsorganisasjoner. 

Faste tjenester i 2018:

  • NPU foredrag (Publikumsutvikling som fag, publikums-innsikt, best praksis. Kombineres gjerne med workshop for å utdype egne utviklingsmuligheter/behov.) 
  • NPU undersøkelser (markedsanalyse/segmenteringsanalyse, publikumsundersøkelser, befolkningsundersøkelser, kvalitative/kvantitative, fokusgrupper (online eller analoge)
  • NPU prisen (kartlegging og evaluering av best praksis blant medlemmer - utdeling av pris ifbm NPU-konferansen)
  • NPU-konferansen: hele NPU-nettverket inviteres til konferanse på ulike steder i landet. I 2017 er det Oslo som er vertskap. 
  • NPU rådgiving – konsulentbistand ifbm utvikling av prosjekter og satsinger
  • NPU nettverket: koblinger mot andre aktører i feltet, nasjonalt og internasjonalt, mtp kunnskapsdeling og samarbeid


 

Kontakt

Postadresse / fakturaadresse: 

Mail Boxes Etc. 331
Postboks 1 Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: 90999791


E-post: post@norskpublikumsutvikling.no

NPU TEAM

Ingrid E. Handeland

Direktør


Danby Choi

Produsent


Rebekka H. Arnesen

Informasjonsmedarbeider


Styremedlemmer

Nedlastbare dokumenter

Her finner du alle våre nedlastbare dokumenter: Logo og logomanual, pressebilder, vedtekter, årsrapporter, protokoll fra årsmøter, etc. 

Samarbeidspartnere

2015 Turné og nye tjenester

I 2015 sendte vi Årskonferansen på turné. Første stopp var på Kilden i Kristiansand i september. Vi har satset på utvikling av nye tjenester, og ny profil, samt laget en en guide til publikumsundersøkelser for musikk- og scenekunstfeltet. 

2015-12-31

2014 Publikumspris og publikumsrekord

Ved slutten av 2014 hadde vi vokst til 141 medlemmer. Vi innførte Publikumsprisen til fremme av godt publikumsarbeid og doblet våre egne publikumstall fra året før. 3482 personer deltok på våre arrangementer i 2014, mot 1860 året før. 

2014-12-31

2013 Styrking av medlemsorganisasjonen

Vi styrker relasjonen til medlemmene våre hjemme og holder Årskonferanse for første gang i Bergen i mai. I august er det Arts and Audiences-konferanse i Helsinki. Performaprosjektet er i full gang og Oslo-Atlas-undersøkelsen går på lufta i september. 

2013-12-31

2012 Performaprosjekt og ny direktør

I 2012 starter det tre-årige Performaprosjektet. NPU får NPU ny direktør; Ingrid E. Handeland overtar 1. oktober 2012. Den andre Arts and Audiences-konferansen holdes i Stockholm. Tema er sosial inkludering. 

2012-12-31

2011 Internasjonal nettverksbygging

Arts & Audiences -konferansen holdes for første gang i Bergen. Det internasjonale samarbeidet styrkes. Vi er med i EU-prosjektet Extending the margins i regi av Audiences Europe Network. Vi setter i gang arbeidet med Storbyundersøkelsen. 

2011-12-31

2010 Rekruttering og artikkelsamling

Norsk publikumsutvikling ble opprettet på initiativ av Bergen kommune og stiftet 30. mars 2009 i Bergen. Harm-Christian Tolden ble ansatt som direktør 1. januar 2010. I november kommer vi ut med artikkelsamlingen ”Om publikumsutvikling” redigert av Kristin Danielsen. Pr. 31. desember 2010 er 54 organisasjoner medlemmer. 

2010-12-31